Pravidla žákovské soutěže ŽIRAFA – 10. listopadu 2016

Kdo může soutěžit a jak se do soutěže přihlásit?

 • Soutěž je určena pro maximálně pětičlenné týmy žáků druhých stupňů základních škol a prvních stupňů víceletých gymnázií jihomoravského regionu. Soutěž tradičně organizuje Turistické informační centrum města Brna, p.o. ve spolupráci s brněnskými vysokými školami.
 • Letošní ŽIRAFA proběhne v prostorách Staré radnice – Radnická ulice 10, Brno. Na místo konání děti doprovodí a po soutěži vyzvedne pedagogický pracovník dané školy.
 • Z každé školy se soutěže mohou zúčastnit maximálně dva týmy. Přihlašovat se lze formou vyplněné přihlášky na www.zi-ra-fa.cz , e-mailem na taufarova@ticbrno.cz  nebo telefonicky na čísle 542 427 160 do pátku 4. listopadu 2016. Z kapacitních důvodů se do soutěže může zapojit nejvýše 25 týmů; v případě většího zájmu proto rozhoduje o zařazení do soutěže časové pořadí přihlášek.

 

V čem se bude soutěžit?

 • Soutěž zahrnuje čtyři tematické okruhy (fyzika, zeměpis, dějepis, kulturně–všeobecný přehled) a obsahově pokrývá látku odpovídající 7. až 9. třídě základní školy. Složení týmů je plně v kompetenci dané školy.

 

Jak bude soutěž probíhat?

 • V rámci každého tematického okruhu projde soutěžní tým jedním kontrolním stanovištěm (celkem tedy čtyři kontrolní stanoviště), na nichž plní dané úkoly. Tým vystupuje a je hodnocen jako celek, je pouze na jeho uvážení, kdo z členů se do řešení daného úkolu zapojí a jak.
 • Na každém z kontrolních stanovišť je týmu přidělen k řešení úkolu časový limit 10 minut, za řešení úkolu lze získat nejvýše 10 bodů. U každého stanoviště lze navíc získat tzv. bonusové body za doplňující otázky. Pro daný tým tedy soutěž trvá (i s nezbytnými přesuny mezi stanovišti) cca 1,5 hodiny a v celé soutěži lze získat max. 40 bodů za splněné úkoly plus bonusové body, které budou zohledněny v případě, že dvě nebo více družstev dosáhnou stejného výsledku.
 • Soutěžní týmy budou startovat v několika časových blocích. Týmy z dané školy proto budou pozvány na start v konkrétní čas mezi 8:00 a 13:00 hodinou. Informace o startovních časech pro jednotlivé školy budou zveřejněny od 7. listopadu na webových stránkách www.zi-ra-fa.cz.
 • Při startu obdrží soutěžní tým index, na nějž mu bude na každém kontrolním stanovišti zaznamenáno dosažené bodové hodnocení a současně stručně sděleno, co bylo zodpovězeno správně.
 • Po odsoutěžení družstvo prostory Staré radnice opouští, není třeba čekat na výsledky. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.zi-ra-fa-cz   nejpozději ve středu 16. listopadu 2016.
 • Tři nejlepší týmy budou oceněny. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězných týmů proběhne na pódiu na náměstí Svobody v rámci Brněnských Vánoc 2016, v sobotu 26. listopadu 2016 v 17:00 hod.
 • Ceny pro vítěze věnuje Turistické informační centrum města Brna, p.o.
 • Vědeckým garantem soutěže je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

 

Přihlášky:

Přihlásit se můžete prostřednictvím našeho formuláže ZDE.

 

Kontaktní osoba:

Monica Taufarová
e-mail: taufarova@ticbrno.cz
Telefon: 542427160